Taaltoets Nederlands voor medici

Let op: de huidige AKV-toets (Taaltoets Nederlands voor medici binnen de EER) zal na een evaluatie van het Ministerie van VWS per 1 januari 2024 komen te vervallen. Vanaf dat moment zal een algemene B2+ toets worden geïntroduceerd waar zogenaamde ‘taalcertificaten van taalvaardigheid’ kunnen worden behaald. Retora zal alleen in oktober nog AKV-toetsen afnemen (onderdeel A en B) waarna we in november en december gesloten zullen zijn en geen toetsen meer aanbieden. In 2024 zullen wij op enig moment die nieuwe taaltoets aanbieden. 

Taaltoets Nederlands voor medici

Wie als buitenlandse medische professional in Nederland wil werken, moet ingeschreven staan in het BIG-register. Per 1 januari 2017 is een bewijs van taalvaardigheid op B2+/C1 niveau verplicht om in het register te worden opgenomen.

De Taaltoets Nederlands voor medici (uit de EER) toetst de taal- en communicatievaardigheden die vereist zijn in de Nederlandse gezondheidszorg. Het certificaat dat men ontvangt, na het succesvol afleggen van de Taaltoets Nederlands, is het bewijs van die vereiste taalvaardigheid en is geldig tot twee jaar na afgifte. Het certificaat is één van de vereisten voor registratie in het BIG-register. 

Retora voorziet in de grote behoefte van medische professionals om aan deze verplichting te voldoen. Onze kernwaarden die wij in het contact met de examenkandidaten zeer hoog achten, zijn persoonlijke betrokkenheid, transparantie, deskundigheid en kwaliteit. 


De Taaltoets Nederlands voor medici die Retora aanbiedt, is voor tandartsen die:

 • hun diploma binnen de Europese Economische Ruimte hebben behaald en wiens diploma automatisch kan worden erkend
 • een opleiding in Nederland hebben gevolgd die in het Engels werd gegeven

Medische professionals die hun diploma buiten de EER hebben behaald moeten een zogenaamde AKV-toets afleggen.

Op dit moment bieden wij alleen taaltoetsen aan voor tandartsen uit de 
EER. Ter voorbereiding op het examen kunnen tandartsen ook deelnemen aan een cursus examentraining die voorafgaand aan het examen wordt aangeboden.

Mail voor meer informatie naar:

Examendata 2023:

De Taaltoets Nederlands voor medici (beroepsgroep tandartsen) wordt op de volgende data in Amsterdam afgenomen:

 
 • woensdag 11 en 25 januari (vol)
 • woensdag 22 februari (vol)
 • woensdag 22 maart (vol)
 • woensdag 19 april
 • woensdag 24 mei
 • woensdag 14 juni
 • woensdag 12 en 19 juli (vol) 
 • woensdag 20 september (vol)
 • woensdag 4 en 18 oktober (vol)
 • de toetsen in november en december komen te vervallen
 


Naast deze maandelijkse examenrondes en trainingen bieden wij ook individuele examens en trainingen aan op momenten die voor u meer passend zijn. Neem voor meer informatie dan even contact met ons op. 

Als u zich wilt inschrijven voor het examen op een van de hiernaast genoemde data, stuurt u dan een mailtje naar onderstaand e-mailadres met de volgende gegevens:

– uw volledige voor- en achternaam (of namen)
– uw adres (voor de factuur)
– uw geboortedatum
– uw nationaliteit
– in welk land u uw diploma voor tandheelkunde hebt behaald
– voor welke onderdelen u zich wilt inschrijven (onderdeel A en B)
– of u zich voor de cursus examenvoorbereiding wilt inschrijven

Tevens kunt u voor meer informatie over de actuele trainingsdata, kosten, locatie of voor andere vragen mailen naar:

Cursus examenvoorbereiding

Ter voorbereiding op het examen Taaltoets Nederlands voor medici kunt u voorafgaand aan het examen deelnemen een intensieve één- of tweedaagse training. Deze training heeft tot doel de examenkandidaat gedegen te trainen en voor te bereiden op de vier verschillende (sub)onderdelen van het examen.

De cursus examenvoorbereiding is uitdrukkelijk géén taaltraining maar een vaardigheidstraining. De cursist zal voor deelname aan de cursus moeten beschikken over een B2+/C1-taalniveau.

Na afloop van de cursus kan de cursist:

 • een kerngedachte schrijven over een medisch artikel en hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden
 • de essentie van een medisch artikel tijdens een presentatie weergeven 
 • een tandarts-patiëntgesprek voeren met een simulatiepatiënt
 • een patiëntverslag schrijven van het gevoerde patiëntgesprek

Voor de cursus geldt een minimum van drie en een maximum van vijf cursisten per groep.

Hoe ziet de cursus eruit?

Per dag zal één onderdeel centraal staan dus gedurende de twee dagen zullen zowel onderdeel A (een kerngedachte schrijven en presenteren) als onderdeel B (een patiëntgesprek voeren en een patiëntverslag schrijven) behandeld worden.

Bij onderdeel A leert men om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden in een medische tekst en oefent men met het schrijven van een kerngedachte binnen de gestelde tijd van het examen. Tevens leert men hoe een presentatie te maken en wordt er geoefend met het geven van een presentatie (die door een ervaren trainer zal worden beoordeeld op basis van de eisen van het examen). 

Tijdens onderdeel B wordt men getraind in het voeren van patiëntgesprekken (waarbij een simulatiepatiënt ingezet kan worden) als ook het schrijven van een patiëntverslag van het voorgaande gesprek.

U kunt zich ook inschrijven voor één van deze cursusdagen. Er zal tijdens de cursus tevens een lunch verzorgd worden en men wordt gedurende de gehele dag voorzien van koffie, thee, water of frisdrank.

Nieuwe data cursus examenvoorbereiding 2023

 • 23 en 24 januari
 • 20 en 21 februari
 • 20 en 21 maart
 • 17 en 18 april
 • 15 en 16 mei
 • 12 en 13 juni
 • 10 en 11 juli
 • 18 en 19 september (vol)
 • 16 en 17 oktober (vol)
 • de training in november en december komt te vervallen